Javna ustanova GIMNAZIJA OBALA Sarajevo 

                   Titula najdemokratičnije škole u Bosni i Hercegovini u kategoriji srednjih škola za 2015/2016. godinu!                               

Obilježavanje Međunarodnog dana maternjeg jezika

Kod nas u školi već tradicionalno obilježavamo 21. februar, koji je usvojen kao Međunarodni dan maternjeg jezika. Želeći učenicima što bolje pojasniti važnost njihovog maternjeg jezika, ovoga petka u našoj školi ugostili smo profesoricu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Enisu Bajraktarević. Budući da profesorica Bajraktarević već duži niz godina predaje na Odsjeku za bosanski, hrvatski i srpski jezik, održala je predavanje upravo o razvoju jezika, posebno naglasivši važnost i očuvanje bosanskoga jezika. U svom izlaganju pojasnila je kako jezik od narodnog prelazi u standardni i zbog čega je uopće važno imati i govoriti standardnim jezikom. Jezičko pitanje u Bosni i Hercegovini nije nažalost samo pitanje lingvistike nego vrlo često politike te se zbog toga još uvijek na ovim prostorima neki bore za imenovanje svoga jezika. Svaki narod posjeduje osnovno ljudsko pravo da imenuje svoj jezik onako kako mu kultura i tradicija nalažu. Učenici su bili aktivni sudionici predavanja te su davali lične primjere o važnosti maternjeg jezika. Zajednički su zaključili da maternji jezik treba spasiti od zaborava, njegovati ga i u dijaspori. Za prenošenje znanja jezika trebala bi se pobrinuti i država.

  • IMG_20200221_105406
  • IMG_20200221_110833
  • IMG_20200221_113351

Znanje se množi dijeljenjem!

Tko želi nešto naučiti, naći će način; 
tko ne želi, naći će izliku. (Pablo Picasso)

Učenje bez razmišljanja je prazno, 
razmišljanje bez učenja je opasno. (Lao Tse)

Korijeni učenja su gorki, 
ali plodovi su slatki. (Aristotel)
Kad poučavamo druge, 
učimo i sami. (Seneka)