Javna ustanova GIMNAZIJA OBALA Sarajevo 

                   Titula najdemokratičnije škole u Bosni i Hercegovini u kategoriji srednjih škola za 2015/2016. godinu!                               

Obavještenje o poništenju dijela Javnog konkursa objavljenog 25.8.2021. godine

Na osnovu člana 4. Pravilnika s kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama čiji je osnivač Kanton Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 29/21 i 31/21), člana 27. tačka d) i e) Pravlnika s kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama čiji je osnivač Kanton Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 29/21 i 31/21) i Odluke Školskog odbora broj: 34-07-3325/21 od 14.10.2021.godine, Javna ustanova GIMNAZIJA OBALA Sarajevo objavljuje

 PONIŠTENJE DIJELA JAVNOG KONKURSA

 Poništava se dio javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta u Javnoj ustanovi GIMNAZIJA OBALA Sarajevo, objavljenog dana 25.8.2021. godine i to:

 „11. nastavnik/ca matematike ... 1 izvršilac, 13 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, od okončanja konkursne procedure a najkasnije do 31.8.2022.godine“.

 Ostali dio objavljenog Javnog konkursa ostaje nepromijenjen.

Znanje se množi dijeljenjem!

Tko želi nešto naučiti, naći će način; 
tko ne želi, naći će izliku. (Pablo Picasso)

Učenje bez razmišljanja je prazno, 
razmišljanje bez učenja je opasno. (Lao Tse)

Korijeni učenja su gorki, 
ali plodovi su slatki. (Aristotel)
Kad poučavamo druge, 
učimo i sami. (Seneka)