Javna ustanova GIMNAZIJA OBALA Sarajevo 

                   Titula najdemokratičnije škole u Bosni i Hercegovini u kategoriji srednjih škola za 2015/2016. godinu!                               

Poništenje dijela konkursa od 19.3.2022. godine

Na osnovu člana 143. Zakona o srednjem obrazovanju („Sl.novine Kantona Sarajevo“ br.: 23/17, 30/19, 33/21), člana 27. stav (2) tačka d) Pravilnika s kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama čiji je osnivač Kanton Sarajevo („Sl.novine Kantona Sarajevo“ br.: 29/21, 31/21), a u vezi sa članom 29. Pravilnika s kriterijima za prijem radnika u radni odnos u srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Sl.novine Kantona Sarajevo“ br.: 12/22), Saglasnosti Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo br.: 11-11-30-26510-13/22 od dana 26.5.2022.g. i Odluke Školskog odobra br.: 34-07-1784/22 od 31.5.2022.g., Javna ustanova GIMNAZIJA OBALA Sarajevo objavljuje

PONIŠTENJE

DIJELA JAVNOG KONKURSA

Poništava se dio javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta, za koji je objavljeno Obavještenje u dnevnom listu „Oslobođenje“ dan 19.3.2022.godine,  a tekst javnog konkursa objavljen na službenim internet stranicama Javne ustanove GIMNAZIJA OBALA Sarajevo,  Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona sarajevo i i JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ i to za radno mjesto:

 “ 3. nastavnik/ca psihologije ... 1 izvršilac - 22 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme,od okončanja konkursne procedure, a najkasnije do 31.08.2022. godine;”.

 Obavještenje o poništenje dijela javnog konkursa objaviće se u dnevnim novinama „Oslobođenje“ dana 3.6.2022.g., sa istovremenim objavljivanjem teksta  poništenja dijela javnog konkursa na službenim internet stranicama Javne ustanove GIMNAZIJA OBALA Sarajevo www.obala.edu.ba, Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo www.mo.ks.gov.ba i JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“  www.szks.ba.

 U ostalom dijelu  javni konkurs ostaje nepromijenjen.

Znanje se množi dijeljenjem!

Tko želi nešto naučiti, naći će način; 
tko ne želi, naći će izliku. (Pablo Picasso)

Učenje bez razmišljanja je prazno, 
razmišljanje bez učenja je opasno. (Lao Tse)

Korijeni učenja su gorki, 
ali plodovi su slatki. (Aristotel)
Kad poučavamo druge, 
učimo i sami. (Seneka)