Javna ustanova GIMNAZIJA OBALA Sarajevo 

                   Titula najdemokratičnije škole u Bosni i Hercegovini u kategoriji srednjih škola za 2015/2016. godinu!                               

Javne nabavke - Osnovni elementi ugovora

Javne nabavke - pretraga

Javne nabavke - objavljeni dokumenti

Odluka o poništenju  postupka javne nabavke
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke
Plan nabavki za 2023. godinu
TENDERSKA DOKUMENTACIJA - I DIO --Poziv za učešće u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci za nabavku usluge distribucije gasa  ---> Link
TENDERSKA DOKUMENTACIJA - I DIO --Poziv za učešće u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci za nabavku usluge distribucije električne nergije ---> Link
TENDERSKA DOKUMENTACIJA - I DIO --Poziv za učešće u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci za nabavku usluge odvoza smeća ---> Link
III izmjene i dopune Plana javnih nabavki za 2022.---> Link
II izmjene i dopune Plana javnih nabavki za 2022.---> Link
Plan Javnih nabavki za 2022. godinu --> Link
I Izmjena Plana JN 2022 --> Link
II izmjene i dopune Plana javnih nabavki za 2022.---> Link
Odluka o II izmjenama Plana javnih nabavki za 2022.g.--> Link
III izmjene i dopune Plana javnih nabavki za 2022.---> Link
I Izmjena Plana JN 2022
Plan nabavki za 2022. godinu
Izmjene plana JN  za 2021. godinu II
Izmjene plana JN  za 2021. godinu
Plan nabavki za 2021. godinu
Odluka za rekonstrukciju parketa
Odluka za nabavku sigurnosnih ormara
Odluka za nabavku namještaja za učionice
Odluka za krečenje prostorija škole
Odluka za nabavku materijala za čišćenje
Odluka za nabavku muzičkih instrumenata
Odluka za štampanje
Odluka za kopir aparate
Odluka za pročišivaće zraka
Odluka za projekciju filma
Odluka za nabavku računarkse opreme
Odluka za nabavku toalet papira i papirnih ubrusa
Odluka za nabavku fotokopir papira
Odluka za nabavku tonera
Odluka za nabavku plafonjera
Izmjena plana nabavki za 2020. godinu
Odluka za održavanje i ispitivanje kotlovnice
Odluka za čišćenje dimnjaka
Odluka za servisiranje PP aparata i hidrantske mjere
Odluka za unajmljivanje kopir aparata
Odluka za monitoring i interventne službe
Odluka za nabavku interneta
Odluka za usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije
Odluka za nabavku radne odjeće
Odluka za osiguranje učenika
Odluka o nabavci projektora
Odluka o obaveznom ljekarskom pregledu radnika
Odluka o nabavci interaktivne table
Odluka o održavanju aplikativnog softvera
Plan Javnih nabavki za 2020. godinu
Odluka o nabavci - kancelarisjki materijal
Odluka o nabavci - računarske potrepštine
Odluka o nabavci - rasvjeta i LED paneli
Odluka o nabavci - namještaj za učionice
Odluka o nabavci - računarska oprema
Odluka o nabavci - catering
Odluka o nabavci - rekonstrukcija parketa
Odluka o nabavci - krečenje
Odluka o nabavci - školski namještaj
Odluka o nabavci usluga - usluge štampanja
Odluka o nabavci usluga - televizor
Odluka o nabavci usluga - organizovane posjete pozorištu
Poziv za dosatvu ponuda - nabavka ulaznica
Poziv za dostavu ponuda - nabavka 4K tv
Poziv za dostavu ponuda - usluge štampanja
Odluka o II izmjenama i dopunama plana nabavki
Poziv za dostavu ponude - materijal za rasvjetu - LED paneli
Poziv za dostavu ponuda - namještaj za opremanje učionica
Poziv za dostavu ponude - izdaci za kancelarijski materijal
Poziv za dostavu ponuda - Racuraska oprema
Poziv za dostavu ponuda - Racunarske potrepstine
Poziv za dostavu ponuda - Rekonstrukcija parketa
Poziv za dostavu ponuda - Usluge cateringa
Poziv za dostavu ponuda - Krečenje
Poziv za dostavu ponuda - Školski namještaj
Odluka o nabavci usluga - Osiguranje učenika
Odluka o nabavci usluga - Nabavka knjiga
Odluka o nabavci usluga - Usluge reprezentacije
Poziv za dostavu ponuda - Nabavka knjiga
Poziv za dostavu ponuda - usluge reprezentacije
Poziv za dostavu ponuda - Osiguranje učenika u školskoj 2019/2020. godini
Odluka o izboru - edukaciono praćenje standardanastavnih procesa i edukacija nastavnika
Odluka o nabavci usluga - uniforme - toge za učenike i nastavnike
Odluka o nabavci usluga - rekviziti za tjelesni odgoj
Odluka o nabavci usluga - materijal za čišćenje
Odluka o nabavci usluga - monitoring alarmnih uređaja
Odluka o nabavci usluga - održavanje i ispitivanje kotlovnice
Odluka o nabavci usluga - čišćenje dimnjaka
Odluka o nabavci usluga - internet
Odluka o nabavci usluga - ljekarski pregled radnika
Poziv za dostavu ponuda - edukaciono praćenje standardanastavnih procesa i edukacija nastavnika
Poziv za dostavu ponuda - usluge čišćenja dimnjaka
Poziva za dostavu ponuda - usluge interneta
Poziva za dostavu ponuda - usluge monitoringa
Poziva za dostavu ponuda - usluge održavanja kotlovnice
Poziva za dostavu ponuda - nabavka materijala za čišćenje
Poziva za dostavu ponuda - nabavka toga za učenike
Poziva za dostavu ponuda - sistematski pregled radnika
Poziva za dostavu ponuda- rekviziti za tjelesni odgoj
Odluka o izboru - microbit
Odluka o izboru - najam prostora
Poziva za dostavu ponuda - microbit
Poziva za dostavu ponuda- najam prostora
I izmjena plana nabavki za 2019. godinu
Plan nabavki za 2019. godinu
Odluka o nabavci usluga - ormarići za garderobu
Odluka o nabavci usluga - pumpa za grijanje
Odluka o nabavci usluga - računarska oprema
Odluka o nabavci usluga - stolice i katedra
Odluka o nabavci usluga - školske table
Odluka o nabavci usluga - vješalice za garderobu
Odluka o nabavci usluga - kamera sa objektivom
Odluka o nabavci usluga - sanitarije
Odluka o nabavci usluga - skela za čišćenje
Odluka o nabavci usluga - nastavne i racuraske potrepstine
Odluka o nabavci usluga - televizori
Odluka o nabavci usluga - usluge krečenja
Odluka o nabavci usluga - trošak reprezentacije
Poziv za dostavu ponuda - nastavne i racuraske potrepstine
Poziv za dostavu ponuda - ormarići za garderobu
Poziv za dostavu ponuda - televizori
Poziv za dostavu ponuda - kamera sa objektivom
Poziv za dostavu ponuda - pumpa za grijanje
Poziv za dostavu ponuda - računarska oprema
Poziv za dostavu ponuda - stolice i katedra
Poziv za dostavu ponuda - sanitarije
Poziv za dostavu ponuda - skela za čišćenje
Poziv za dostavu ponuda - školske table
Poziv za dostavu ponuda - vješalice za garderobu
Poziv za dostavu ponuda - usluge krečenja
Dopuna plana nabavki
Odluka o nabavci - parket
Poziv za dostavu ponuda - trošak reprezentacije
Konkurentski postupak - parketi
Odluka o nabavci knjiga za bilingvalni smjer
Odluka o nabavci kancelarisjkih stolova
Odluka o navaci odvlaživaca i ovlaživaca
Odluka o nabavci plinskog bloka_multibloka
Odluka o nabavci projektora
Odluka o nabavci školskih stolova, stolica, tabla
Odluka o izradi projektne dokumentacije
Poziv za dostavu ponuda - nabavka bloka - multiblok
Poziv za dostavu ponuda - izrada projektne dokumentacije
Poziv za dostavu ponuda - nabavka knjiga
Poziv za dostavu ponuda - nabavka kancelarijskih stolova
Poziv za dosatavu ponuda - školski stolovi i stolice
Poziv za dostavu ponuda - projektori
Poziv za dostavu ponuda - odvlaživači i ovlaživači vazduha
Dopuna plana nabavki
Odluka o nabavci usluga putničke agencije
Odluka o nabavci usluga sistematskog pregleda uposlenika
Odluka o nabavci usluga interneta
Odluka o nabavci usluga osiguranje učenika
Odluka o izboru najpovoljnije ponude usluga putnickih agencija ucenicka ekskurzija
Pozivno pismo - usluge mrežne konekcije (Interneta)
Pozivno pismo - stručna  ekskurzija uposlenika
Dopuna plana nabavki
Odluka za čišćenje dimnjaka
Odluka za ispitivanje i održavanje kotlovnice
Odluka za nabavku materijala za čišćenje
Odluka za zamjenu  unutrašnje stolarije
Odluka o zaključenom sporazumu hotelske usluge
Odluka o zaključenom sporazumu održavanje softvera
Odluka o zaključenom sporazumu servisiranja pp aparata
Odluka o zaključenom sporazumu unajmljivanje kopir aparata
Poziv za dostavu ponude za materijal za čišćenje
Usluge održavanja i ispitivanja kotlovnice
Hotelske usluge
Usluge mehaničkog čišćenja plinskih kotlova i dimnjaka
Usluge unajmljivanja kopir aparata
Usluga održavanja softvera
Usluge zamjene i postavljanja unutrašnje stolarije
Usluge servisiranja protupožarne i hidratantske opreme
Plan javnih nabavki za 2018. godinu
III izmjena plana nabavki za 2017.godinu
Odluka o nabavci robe - oprema za grijanje
Odluka o postavljanju unutršnje stolarije
Odluka o nabavci robe - dron
Odluka - krečenje prostorija
Poziv za dostavu ponuda za nabavku drona
Poziv za dostavu ponuda za postavljanje unutrasnje stolarije
Poziv za dostavu ponuda za nabavku opreme za grijanje
Poziv za dostavu ponuda za krečenje
Odluka o III izmjenama i dopunama Plana nabavki za 2017 god
Poziv za dostavu ponude - nabavka računara
Poziv za dostavu ponude - nabavka projektora
Poziv za dostavu ponuda za nabavku knjiga za bilingvalnu nastavu
Odluka o nabavci knjiga za biblioteku
Odluka za osiguranje učenika
Poziv za dostavu ponuda - nabavka knjiga za biblioteku
Odluka o II izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki za 2017. godinu
Poziv za dostavu ponuda za osiguranje učenika
Odluka - radovi na ugradnji prozora
Odluka - usluge internet konekacije
Odluka - usluge sistematskog pregleda radnika
Odluka - usluge organizovanja stručne ekskurzije za uposlenike škole
Poziv za dostavu ponuda - organizacija stručne ekskurzije
Poziv za dostavu ponuda - usluge interneta
Poziv za dostavu ponude - radovi na ugradnji prozora
Odluka o nabavci robe: terminal za kontrolu radnog vremena
Odluka o nabavci elektroinstalacijskih radova
Odluka o pružanju usluga putničke agencije
Poziv za dostavu ponuda: sistematski pregled uposlenika
Poziv za dostavu ponuda: nabavka robe - Terminal za kontrolu radnog vremena
Poziv za dostavu ponuda: elektroinstalacijski radovi
Poziv za dostavu ponuda: usluga putničkih agencija (plaćanje dijela učeničke ekskurzije)
Izmjene i dopune Plana nabavki za 2017. godinu
Odluka - izdaci za obrazovna pomagala
Odluka - nabavka materijala za čišćenje
Odluka - nabavka rekvizita za tjelesni odgoj
Odluka - nabavka robe: hrana i prehrambeni materijal
Odluka - nabavka toaletnog papira i papirnih ubrusa
Odluka - usluge medija i štampanja
Odluka - usluge reprezentacije
Poziv za dostavu ponuda: usluge reprezentacije
Poziv za dostavu ponude: štampanje školskog lista
Poziv za dostavu ponuda: nabavka robe - rekviziti za tjelesni odgoj
Poziv za dostavu ponuda: nabavka robe - materijal za ciscenje
Poziv za dostavu ponuda: nabavka roba - toalet papir i papirni ubrusi
Poziv za dostavu ponuda: nabavka robe - hrana i prehrambeni artikli
Odluka - usluge čišćenja dimnjaka
Odluka - usluge deratizacije
Odluka - usluge dezinfekcije
Odluka - usluge monitoringa nadzora alarmnih uređaja
Odluka - usluge održavanja i ispitivanja kotlovnice
Odluka - usluge servisiranja protupožarnih aparata i hidrantske opreme
Poziv za dostavu ponude _nabavka pehara
Odluka o nabavci usluge osiguranja imovine
Odluka o nabavci usluge osiguranja uposlenika
Poziv za dostavu ponuda_ Usluge deratizacije
Poziv za dostavu ponuda_ Usluge dezinfekcije
Poziv za dostavu ponuda_ Usluge monitoringa nadzora alarmnih uredaja
Poziv za dostavu ponuda_ Usluge odrzavanja i ispitivanja kotlovnice
Poziv za dostavu ponuda_mehaničko čišćenje dimnjaka
Poziv za dostavu ponuda_servisiranje PP aparata i hidrantske opreme

Poziv za dostavu ponuda za osiguranje uposlenika (21.03.2017)
 
Poziv za dostavu ponuda za osiguranje imovine (21.03.2017) 

Plan javnih nabavki za 2017. godinu
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora - Radovi na sanaciji suterena
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora - Radovi na ugradnji prozora
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora - Rekonstrukcija fiskulturne sale
Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za izvođenje radova: “Sanacija suterena”
Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za izvođenje radova na: “Radovi na ugradnji prozora” 
Konkurentski zahtjev za fiskulturnu salu 2016
Odluka o izboru najpovoljnije ponude za organizovanje stručne ekskurzije za uposlenike škole
Dopune plana nabavki za 2016. godinu (2)
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga organizacije stručne ekskurzije za potrebe JU Gimnazija Obala, Sarajevo
Dopune Plana nabavki za 2016. godinu

Plan javnih nabavki za 2016. godinu
Odluka o izboru najpovoljnije ponude za organizovanje stručne ekskurzije za uposlenike škole (11.11.2015.)
Nabavka usluga iz Aneksa II dio B-3-2015.
Izmjene plana nabavki za 2015 godinu
Usluge primarne zdravstvene zaštite
Plan javnih nabavki za 2015. godinu
uposlenike škole

Znanje se množi dijeljenjem!

Tko želi nešto naučiti, naći će način; 
tko ne želi, naći će izliku. (Pablo Picasso)

Učenje bez razmišljanja je prazno, 
razmišljanje bez učenja je opasno. (Lao Tse)

Korijeni učenja su gorki, 
ali plodovi su slatki. (Aristotel)
Kad poučavamo druge, 
učimo i sami. (Seneka)