Javna ustanova GIMNAZIJA OBALA Sarajevo 

                   Titula najdemokratičnije škole u Bosni i Hercegovini u kategoriji srednjih škola za 2015/2016. godinu!                               

DSD program

Intezivno učenje njemačkog jezika - Njemačka jezička diploma (DSD)
10 razloga zašto učiti njemački jezik!
Njemački je najrasprostranjeniji maternji jezik u Evropi i jedan od tri radna jezika Europske unije.

  1. Njemački nije ništa teži za učenje od ostalih svjetskih jezika.
  2. Njemački je jezik Goethea, Nietzschea i Kafke. Također su i Mozart, Bach, Beethoven, Freud i Einstein govorili njemački.
  3. Njemački je drugi po redu najzastupljeniji jezik nauke.
  4. 18 % svih svjetskih izdanja se obljavljuje na njemačkom jeziku.
  5. Ko govori i razumije njemački, lakše i bolje se upoznaje sa kulturom i pospješuje svoje šanse na tržištu rada.
  6. Većina svetskih firmi ima svoje sjedište u Njemačkoj.
  7. Njemačka je najveći svjetski izvoznik.
  8. U puno zemalja dolazi najviše turista upravo iz Njemačke.
  9. Na njemačkom govornom području nalazi se većina visokoškolskih ustanova i naučno-istraživačkih institucija u Evropi. Evropski programi razmjene poput DAAD-a, Erasmusa i sl. otvorit će Vam vrata tim ustanovama. 

Šta je DSD program?
DSD program (Deutsches Sprachdiplom) je poseban program za intezivno učenje njemačkog jezika tokom srednjoškolskog obrazovanja (od I do IV razreda).
Ko može da pohađa nastavu po DSD programu (Deutsches Sprachdiplom)?Svi učenici koji su se upisali u prvi razred u našoj školi, a u osnovnoj školi ostvarili dobre rezultate iz njemačkog jezika i koji su motivisani za učenje.

Njemački jezik u Gimnaziji Obala
U našoj školi se od 2005. godine,  uz redovni nastavni plan i program, učenicima nudi i poseban program za učenje njemačkog jezika. Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo je sa Centralom Savezne Republike Njemačke za školstvo u inostranstvu (ZfA) potpisalo Protokol o saradnji kojim se nastavlja realizacija programa "Intezivno učenje njemačkog jezika - Njemačka jezička diploma (DSD)", s ciljem podizanja kvaliteta nastave njemačkog jezika u našoj školi.
Od 2008. godine naša škola je i članica inicijative „Škole: partneri budućnosti“ (PASCH) koju je pokrenuo Ministar vanjskih poslova Savezne Republike Njemačke Frank-Walter Steinmeier, čime je nastava njemačkog jezika u našojškoli dodatno unaprijeđena. Cilj ove inicijative je povezivanje ukupno 1500 škola širom svijeta u kojima njemački jezik ima važnu ulogu. Više informacija o PASCH-inicijativi se može naći na zvaničnim stranicama PASCH-net.

 

Na PASCH-net stranicama je i prikaz partnerskih škola iz cijelog svijeta, pa i iz Bosne i Hercegovine. Lista škola partnera iz BiH, a i informacije o našoj školi mogu se vidjeti aktivirajući --> LINK.

Realizacija nastave

Kao prvi strani jezik učenici izučavaju onaj jezik koji su imali, kao prvi, u osnovnoj školi. Njemački, po DSD programu, se uči kao drugi strani jezik ali sa dodatnim brojem časova. Broj časova njemačkog jezika u svakom razredu je za 2 časa veći od ukupno predviđenog broja časova po redovnom nastavnom planu i programu. U trećem i četvrtom razredu učenici se opredjeljuju za jezički smjer i broj časova se shodno tome  povećava na ukupno 6 časova sedmično.
Nastava se, u našoj školi, realizuje u dva kabineta opremljena sa najnovijom tehnologijom, te uključuje rad na različitim projektima, razmjene učenika, učešće na takmičenjima i slično. 

Realizacija broja časova po DSD programu:

Razred

Sedmična realizacija časova

Godišnja realizacija časova

1.     razred

2+2 časa

140

2.     razred

2+2 časa

140

3.     razred

4+2 časa

180

4.     razred

4+2 časa

150

Provjera i primjena znanja?
Osnovni cilj izvođenja ove vrste nastave je sticanje znanja za polaganje DSD II  ispita,  ispita znanja njemačkog jezika Konferencije ministara kulture Savezne Republike Njemačke (KMK - Kultusministerkonferenz) za učenike u inostranstvu. Učenici koji polože ispit i dobiju njemačku jezičku diplomu II stepena, mogu se bez dodatnih potvrda o poznavanju jezika upisati na studij na nekom od njemačkih univerziteta, zaposliti se u njemačkim firmama u BiH ili u zemljama njemačkog govornog područja. Diploma također nudi prednost kod prijava za studijske stipendije u Njemačkoj.

DSD ispit
DSD ispit testira četiri jezičke vještine: slušanje, čitanje, pisanje i govor. Učenici po završetku četvrtog razreda treba da dostignu  B2/C1 nivo Zajedničkog evropskog okvira za strane jezike (ZEROJ) u svim vještinama.

Znanja i kompetencije B2/C1  nivoa:
B2
Učenik može dati jasne, detaljne opise na niz tema vezanih za svoja interesovanja. Može izraziti mišljenje na određenu temu. Može razumjeti većinu  vijesti i programa na TV-u i većinu filmova na standardnom dijalektu. Može koristiti jezik sa dozom rječitosti i spontanosti koji omogućuju kontakt s izvornim govornikom. Može sudjelovati u diskusijama o poznatim temama, iznoseći svoje stavove.
C1
Učenik može uspješno i precizno može formulisati i prenijeti svoje ideje i mišljenje drugim govornicima. Jasno i detaljno može opisati i predstaviti složene teme. Možeš razumjeti specijalizirane članke čak i kad nisu vezani za lična interesovanja. Može se razgovijetno i spontano izraziti bez dugog traženja izraza. Jezik možeš koristiti uspješno za društvene i profesionalne svrhe. Bez mnogo muke može razumjeti TV programe i filmove. 
Ispit se sastoji iz  dva osnovna dijela, pismenog i usmenog.

PISMENI DIO ISPITA:
I Čitanje i razumjevanje - trajanje: 75 min. + 10 min. prenos rezultata na list za odgovore           
II Slušanje i razumjevanje - trajanje:  40 min. + 10 min. za prenos rezultata na list za odgovore
III Pismena komunikacija - trajanje: 120 min.

USMENI DIO ISPITA:
IV Usmena komunikacija - trajanje: 20 min. preprema + 20 min. Ispit
Link za Primjere ispita

 

 

Znanje se množi dijeljenjem!

Tko želi nešto naučiti, naći će način; 
tko ne želi, naći će izliku. (Pablo Picasso)

Učenje bez razmišljanja je prazno, 
razmišljanje bez učenja je opasno. (Lao Tse)

Korijeni učenja su gorki, 
ali plodovi su slatki. (Aristotel)
Kad poučavamo druge, 
učimo i sami. (Seneka)