Javna ustanova GIMNAZIJA OBALA Sarajevo 

                   Titula najdemokratičnije škole u Bosni i Hercegovini u kategoriji srednjih škola za 2015/2016. godinu!                               

Osnovne napomene

Javna ustanova GIMNAZIJA OBALA Sarajevo je osnovana Rješenjem o izmjenama i dopunama rješenja broj UP-11-01-38-4453/04 od 10.05.2004. godine, koje je izdalo Ministarstvo za obrazovanje i nauku Kantona Sarajevo.  Shodno rješenju, obrazovno-odgojni rad se realizuje po Nastavnom planu i programu s integriranim zajedničkim jezgrama, za gimnazije, koje je propisalo Ministarstvo obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo, augusta 2003. godine.  Prvi i drugi razred učenici pohađaju po zajedničkom programu, a u trećem razredu se opredjeljuju za neko od izbornih područja: jezičko, društveno, matematičko – informatičko, prirodno i pedagoško – psihološko. Za Pedagoško-Psihološko izborno područje učenici se opredjeljuju po završenom prvom razredu, a za ostala po završenom drugom razredu. Ciljevi i zadaci odgojno-obrazovne djelatnosti za nastavnike i učenike u našoj školi se realizuje u okviru: redovne, fakultativne, dodatne, dopunske, instruktive nastave i konsultacija, ispita (dopunski, razredni i predmetni, maturski i poporavni), slobodnih aktivnosti, rada s odjeljenskom zajednicom, rada s roditeljima i kulturne, javne, sportske i društvene  djelatnosti škole. Specifične odlike škole su Dvojezična nastava,  pedagoško – psihološko izborno područje i program njemačke jezičke diplome (DSD).
Tabelarnim pregledom predstavljen je osnovni nastavni plan za I i II razred, a za izborna područja III i IV razred (predmeti u prva dva razreda su isti kao u osnovnom planu).

Tabelarni pregled raspodjele predmeta i časova od I do IV razreda

Tabelarni pregled raspodjele predmeta i časova od I do IV razreda za bilingvalni program (na njemačkom i bosanskom jeziku)

Tabelarni pregled raspodjele predmeta i časova od I do IV razreda za bilingvalni program (na francuskom i bosanskom jeziku)

 

Znanje se množi dijeljenjem!

Tko želi nešto naučiti, naći će način; 
tko ne želi, naći će izliku. (Pablo Picasso)

Učenje bez razmišljanja je prazno, 
razmišljanje bez učenja je opasno. (Lao Tse)

Korijeni učenja su gorki, 
ali plodovi su slatki. (Aristotel)
Kad poučavamo druge, 
učimo i sami. (Seneka)