Javna ustanova GIMNAZIJA OBALA Sarajevo 

                   Titula najdemokratičnije škole u Bosni i Hercegovini u kategoriji srednjih škola za 2015/2016. godinu!                               

Historijat škole

Historijat naše škole je vezan za "najljepšu" radnu aktivnost na svijetu, za učiteljstvo. Počeci datiraju od 29.09.1882. godine kada je osnovano Obrazovalište za pripomoćne učitelje.
U oktobru 1886. godine Obrazovalište za pripomoćne učitelje pretvoreno je u redovnu Učiteljsku školu. Učiteljska škola u Sarajevu, koja je od 1963. godine imala naziv Učiteljska škola "Nurija Pozderac", prestala je raditi 31.08.1972.godine. Posljednja sjednica Nastavničkog vijeća je održana 29.08.1972.godine. 
Nakon pauze od 22 godine, Učiteljska škola u Sarajevu je ponovo otpočela s radom oktobra 1994. godine, u teškim ratnim uvjetima. 
U planovima Reforme obrazovanja u BiH, od 2001.godine, Učiteljska škola sa svojim programom nije više imala svoje mjesto, pa su zaposleni i uprava škole napravili prijedlog kojim se na određen način nastavlja tradicija ove škole. On podrazumijeva prerastanje Učiteljske skole u Gimnaziju pod posebnim uslovima.
U okviru nastavnog plana za gimnaziju uposlenici Učiteljske škole su ponudili, pored već usvojenih gimnazijskih izbornih područja i novo, PEDAGOŠKO-PSIHOLOŠKO izborno područje.
Sadržajima PEDAGOŠKO-PSIHOLOŠKOG izbornog područja nastavlja se tradicija Učiteljske škole. Njihovim izučavanjem učenici se pripremaju za nastavak školovanja na svim fakultetima prosvjetnog smjera.
Rješenjem Ministarstva obrazovanja, nauke i informisanja broj UP-11-01-38-2127/2002 od 12.05.2003. godine, "Učiteljska škola Sarajevo" u Sarajevu prerasta u Gimnaziju. Ovim rješenjem je naša škola ispunila uslove za obrazovanje redovnih učenika u skladu sa odgovarajucim nastavnim planovima i programima za gimnaziju. Naziv škole se mijenja u "prelazni" -  "Učiteljska škola i gimnazija Obala" Sarajevo.
U školskoj 2003/04. godini u našu školu je upisana prva generacija gimnazijalaca.

Školske 2005/06. godine svoje školovanje je završila posljednja generacija učenika koji su se upisali u Učiteljsku školu, četverogodišnje obrazovanje.
U 2006/07. školskoj godini je svoje školovanje završilo i posljednje odjeljenje Učiteljske škole, petogodišnje obrazovanje, čime se "gasi" Učiteljska škola a nastavlja sa "životom i radom" GIMANZIJA OBALA Sarajevo.

Znanje se množi dijeljenjem!

Tko želi nešto naučiti, naći će način; 
tko ne želi, naći će izliku. (Pablo Picasso)

Učenje bez razmišljanja je prazno, 
razmišljanje bez učenja je opasno. (Lao Tse)

Korijeni učenja su gorki, 
ali plodovi su slatki. (Aristotel)
Kad poučavamo druge, 
učimo i sami. (Seneka)