Javna ustanova GIMNAZIJA OBALA Sarajevo 

                   Titula najdemokratičnije škole u Bosni i Hercegovini u kategoriji srednjih škola za 2015/2016. godinu!                               

Propisi i drugi akti

Plan integriteta JU GIMNAZIJA OBALA Saarajevo sa izmjenama i dopunama 2022.
Poslovnik o radu ŠO mandat 2022-2026-->Link
Pravilnik o radu JU GIMNAZIJA OBALA Sarajevo-->Link
Poslovnik o radu komisije za utvrđivanje prijedloga za izbor radnika-->Link
Poslovnik o radu ispitnog odbora iispitnih komisija --> Link
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu GO --> Link
Pravilnik o zastiti na radu 2021 --> Link
Pravila školske ishrane --> Link
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu II --> Link
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu  --> Link
Konkursi za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2019/2020. godini  --> Link
Pravilnik o radu --> Link
Pravila o izmjenama i dopunama Pravila škole i Saglasnost MONKSa --> Link
Pravila škole --> Link
Dostava pravila skole --> Link
Saglasnost na Pravila škole --> LinPravilnik o sukobu interesa --> Link
Pravilnik o radu školske biblioteke --> Link
Pravilnik o zaštiti na radu --> Link
Pravilnik o zaštiti od požara i obezbjeđenju objekta --> Link
Pravilnik o nenormiranim poslovima nastavnika --> Link
Poslovnik o radu Školskog odbora --> Link
Poslovnik o radu stručnih organa -- > Link
Poslovnik o radu Vijeća roditelja -- > Link
Poslovnik o radu Komisije za javne nabavke --> Link
Poslovnik o radu Komisije za zabrinjavanje radnika --> Link
Poslovnik o radu Ispitnog odbora --> Link
Izvještaj o radu Školskog odbora --> Link
NPP za gimnaziju --> Link
Smjernice za postupanje u slučaju nasilja nad djecom u digitalnom okruženju u BiH --> Link
Smjernice za postupanje u slučaju nasilja nad djecom u BiH --> Link
Plan za vanredne prilike sprječavanja širenja virusa COVID 19 --> Link
Krizni plan pripravosti i odgovora na pojavu virusa COVID 19 --> Link
Dopune kriznog plana pripravnosti i odgovora na pojavu virusa covid 19 --> Link
Revidirani krizni plan pripravosti i odgovora na pojavu virusa COVID 19--> Link
Rjesenje o imenovanju Operativnog tima za praćenje implementacije Kriznog plana --> Link
Etički kodeks za izvođenje online nastave 2 u --> Link
Plan Javnih nabavki za 2022. godinu --> Link
I Izmjena Plana JN 2022 --> Link
II izmjene i dopune Plana javnih nabavki za 2022.---> Link
Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije u JU GIMNAZIJA OBALA Sarajevo---> Link
III izmjene i dopune Plana javnih nabavki za 2022.---> Link
Uredbe i odluke --> Link
Ostali propisi --> Link
Pozivi na sjednice Školskog odbora
Pozivi na Sjednice Nastavničkog vijeća
Ostale odluke

 

 

Znanje se množi dijeljenjem!

Tko želi nešto naučiti, naći će način; 
tko ne želi, naći će izliku. (Pablo Picasso)

Učenje bez razmišljanja je prazno, 
razmišljanje bez učenja je opasno. (Lao Tse)

Korijeni učenja su gorki, 
ali plodovi su slatki. (Aristotel)
Kad poučavamo druge, 
učimo i sami. (Seneka)