Javna ustanova GIMNAZIJA OBALA Sarajevo 

                   Titula najdemokratičnije škole u Bosni i Hercegovini u kategoriji srednjih škola za 2015/2016. godinu!                               

Važna pravila i upute

Za maturante
Kao i svake godine, tako i ove, podsjećamo učenike IV razreda, naše maturante, da trebaju biti upoznati s pravilima o plaganju maturskih ispita.  
P R A V I L N I K o sadržaju i načinu polaganja mature/završnog ispita se može vidjeti/preuzeti sa lokacije ---> LINK za Pravilnik 
Također, maturanti su obavezni da se pridržavaju pravila o načinu tehničke pripreme maturskih radova. Naša škola ima svoje Uputstvo za tehničku pripremu maturskog rada koji se može vidjeti/preuzeti sa lokacije ---> LINK za Uputstvo
Za sve učenike
Osim specifičnih uputa i pravilnika za maturante, Pravilima naše škole su definisana prava i dužnosti učenika koja su bazirana na Zakonu o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo. Da bi pojednostavili izbor pravila, napravili smo pet dokumenata u kojima je definisano pet osnovnih oblasti o kojima učenici trebaju biti informisani.
Učenici – upis, ispiti                        Prava i dužnosti učenika                            
Učenici – ocjenjivanje                     Učenici – vladanje
Organiziranje učenika

Znanje se množi dijeljenjem!

Tko želi nešto naučiti, naći će način; 
tko ne želi, naći će izliku. (Pablo Picasso)

Učenje bez razmišljanja je prazno, 
razmišljanje bez učenja je opasno. (Lao Tse)

Korijeni učenja su gorki, 
ali plodovi su slatki. (Aristotel)
Kad poučavamo druge, 
učimo i sami. (Seneka)