Javna ustanova GIMNAZIJA OBALA Sarajevo 

                   Titula najdemokratičnije škole u Bosni i Hercegovini u kategoriji srednjih škola za 2015/2016. godinu!                               

Osnovni podaci o načinu upisa i školovanja

U toku je online upis učenika u prvi razred srednjih škola na području Kantona Sarajevo za školsku 2020/2021. godinu.

U našoj školi/gimnaziji se obrazuju redovni učenici/učenice, po nastavnom planu i programu za gimnaziju, u četverogodišnjem trajanju. Učenik/učenica koji/koja završi gimnaziju stječe uvjete za nastavak školovanja i rad.

Upis u našu školu se realizuje na osnovu "Odluke o kriterijima za prijem učenika u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo", a koja je sastvani dio Konkursa za upis učenika u prvi razred srednjih škola sa područja Kantona Sarajevo u školskoj 2020/2021. godini.

Prijem učenika u našu školu/gimnaziju vrši se na osnovu:
* općeg uspjeha kandidata postignutog u VI, VII, VIII i IX razredu osnovne škole, 
* rezultata postignutog na eksternoj maturi u osnovnoj školi i 
* rezultata postignutih na kantonalnim, Federalnim, BiH i međunarodnim takmičenjima.

Nakon objave rezultata online upisa, u roku od 48 sati, učenici koji budu primljeni u našu školu trebaju, uz prisustvo roditelja/staratelja, predati potrebnu dokumentaciju na recepciji škole. Tačni termini predaje dokumentacije će biti definisani nakon objave rezultata upisa.

Za prijavu za upis u prvi razred potrebna su sljedeća dokumenta:

* prijava za upis (štampa se iz EMIS sistema po okončanju online upisa, uputstvo na https://upis.emis.edu.ba/),
* izvod iz matične knjige rođenih – ovjerena kopija
* svjedodžba o završenoj osnovnoj školi – originalna dokumenta,
* uvjerenje o uspjehu učenika u VI, VII i VIII razredu  osnovne škole – originalna dokumenta,
* uvjerenje o rezultatima postignutim na eksternoj maturi – originalna dokumenta,
* druga dokumenta relevantna za utvrđivanje broja bodova po kriterijima.

Prilikom predaje dokumentacije roditelj/staratelj će popuniti i potpisati anketne listove:
* o izboru drugog stranog jezika, njemački ili francuski jezik (za dvojezična područja se neće opredjeljivati),
* o izboru jednog od dva izborno-obavezna nastavna predmeta Vjeronauka/Vjeronauk ili Kultura religija i 
* opredjeljenje za izborno područje (osim za učenike primljene u dvojezična odjeljenja i odjeljenje Informacionih tehnologija).

Nastavnim planom i programom za gimnaziju utvrđuju se izborna područja za koja se učenici mogu opredijeliti u okviru onih područja koja gimnazija ima u svom programu rada. 

U našoj školi se ne organizuje vanredno polaganje ispita.

Znanje se množi dijeljenjem!

Tko želi nešto naučiti, naći će način; 
tko ne želi, naći će izliku. (Pablo Picasso)

Učenje bez razmišljanja je prazno, 
razmišljanje bez učenja je opasno. (Lao Tse)

Korijeni učenja su gorki, 
ali plodovi su slatki. (Aristotel)
Kad poučavamo druge, 
učimo i sami. (Seneka)