Javna ustanova GIMNAZIJA OBALA Sarajevo 

                   Titula najdemokratičnije škole u Bosni i Hercegovini u kategoriji srednjih škola za 2015/2016. godinu!                               

Zaposleni profesori

Profesori koji realizuju nastavu u ovoj školskoj godini (grupisani u odgovarajuće aktive)
Aktiv profesora bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika i književnosti;
 1. mr. Pelesić Fatima
 2. Tuce Piragić Lejla
 3. Fejzić Edisa
 4. Bidžan-Hodžić Azra 
 5. Mehanović Elvis
 6. Gutošić Lejla
Aktiv profesora stranih jezika i književnosti (engleski, francuski, njemački, italijanski i latinski);
 1. Vladušić Amra (engleski jezik)
 2. Čaušević Jasmina (engleski jezik)
 3. Fejzić - Alić Irnisa (engleski jezik)
 4. Bičević Emina (engleski jezik)
 5. mr. Ganibegović Rijad (francuski i italijanski jezik)
 6. Spahić Dalida (francuski jezik)
 7. Gagrica Amra (njemački jezik)
 8. Đulan Amra (njemački jezik)
 9. Dujso Ina (njemački jezik, Grafička škola)
 10. Ćosović Amila (njemački jezik)
 11. Vrhovac Mario (latinski jezik)
Aktiv profesora društvenih nauka (historija, geografija, socijologija, filozofija, kultura religija i građansko obrazovanje/demokratija i ljudska prava); predsjednik Aktiva: Džanković Sevda
 1. Melunović Snježana (historija, latinski jezik)
 2. Ševa Emir (historija)
 3. Pašić Alagić Timka (historija)
 4. Džanković Sevda (geografija)
 5. Džinović Mersid (geografija)
 6. Velić Adisa (sociologija, kultura religija)
 7. Karahodžić Lejla (sociologija na njemačkom jeziku)
 8. Husejinović Zlatka (filozofija s logikom, kultura religija)
 9. Trebinjac Aida (vjeronauka)
 10. Ljubović Aiša (pedagoško-psihološka grupa predmeta)
 11. Sarajlić Dženeta (psihološka grupa predmeta)
 12. Brodović Melika (građansko obrazovanje/demokratija i ljudska prava) 
Aktiv profesora egzaktnih nauka (matematika, fizika, hemija, biologija, informatika);
 1. mr. sc. Hrbat Maja (matematika)
 2. Kaurin-Tafro Mirela (matematika)
 3. Kosović Rijana (matematika)
 4. Đonlagić Nermin (matematika na njemačkom jeziku)
 5. Ibrović Irma (matematika na francuskom jeziku)
 6. Keserović Amira (fizika)
 7. Hećo Edina  (fizika)
 8. Bajrović Adisa (hemija)
 9. Bunda Merima (hemija na francuskom jeziku)
 10. Šačić Enela (biologija)
 11. Batistuti Alena (biologija na njemačkom jeziku)
 12. Kapidžić Enis (matematika, informatika)
 13. Žutić Sanela (informatika)
Aktiv profesora muzičke kulture, likovne kulture i sporta;
 1. Zejnilagić Lejla (muzička kultura, SŠC Hadžići)
 2. Hajdar Emira (likovna kultura)
 3. Begović Belinda (sport)
 4. Džinović Dževdet (sport)
 5. Grbo Selma (sport na njemačkom jeziku)

Znanje se množi dijeljenjem!

Tko želi nešto naučiti, naći će način; 
tko ne želi, naći će izliku. (Pablo Picasso)

Učenje bez razmišljanja je prazno, 
razmišljanje bez učenja je opasno. (Lao Tse)

Korijeni učenja su gorki, 
ali plodovi su slatki. (Aristotel)
Kad poučavamo druge, 
učimo i sami. (Seneka)