Javna ustanova GIMNAZIJA OBALA Sarajevo 

                   Titula najdemokratičnije škole u Bosni i Hercegovini u kategoriji srednjih škola za 2015/2016. godinu!                               

SPISAK UČENIKA PRVIH RAZREDA

Dragi učenici na linku možete pronaći spisak učenika prvih razreda po odjeljenjima.

 

Sretno :) 

POČETAK ŠKOLSKE 2022/2023. GODINE

Nastava u školskoj 2022/2023. godini počinje u četvrtak, 1.9.2022. godine.


Učenike I razreda, u školu će uvesti razrednici i odvesti u sportsku salu gdje će biti upriličen zajednički doček i upoznavanje. Spiskovi učenika prvih razreda sa imenima njihovih razrednika će biti na oglasnoj ploči škole. Poslije intoniranja himne, zaželjene dobrodošlice i predstavljanja predmetnih profesora, novi učenici će s razrednicima započeti srednjoškolsko obrazovanje u našoj školi. Svi učenici treba da sa sobom donesu "inicijalni" pribor za rad (svesku i olovku) zbog realizacije planiranih časova.
Dolazak učenika u školu je planiran po sljedećem rasporedu:

 • od 09:00 odjeljenja I razreda
 • od 11:00 odjeljenja II razreda i
 • od 12:00 odjeljenja III i IV razreda.

Učenicima, njihovim roditeljima, kao i uposlenicima želimo uspješnu novu školsku godinu!

PREDAJA DOKUMENTACIJE ZA UPIS U PRVI RAZRED

Dragi učenici i poštovani roditelji, 

termini za prijem dokumentacije za upis učenika u prvi razred su: 29. 6., 30. 6. i 1. 7. 2022. godine (srijeda, četvrtak, petak) u terminu od 9:00 h do 16:00 h.

 

KONAČNA RANG LISTA O UPISU U PRVI RAZRED 2022/2023

 1. Dvojezično područje (b/h/s i francuski jezik)
 2. Dvojezično područje (b/h/s i njemački jezik)
 3. Područje informacionih tehnologija
 4. Gimnazija

Upis učenika u prvi razred u školskoj 2022/2023. godini

Poštovani učenici, poštovani roditelji,

Danas je objavljen Konkurs za upis učenika u prvi razred u školskoj 2022/2023. godini koji možete pogledati na linku.

Učenici koji u našoj školi izaberu zanimanje Gimnazija će prilikom predaje dokumentacije imati priliku da izaberu jedno od izbornih područja:

 1. Društveno izborno područje
 2. Jezičko izborno područje
 3. Pedagoško-psihološko izborno područje
 4. Matematičko-informatičko izborno područje
 5. Prirodno izborno područje

Rokovi:

U skladu sa Odlukom kojom se utvrđuje Kalendar aktivnosti u vezi sa upisom učenika u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo broj: 11-04-34-3033-4/22 od 25.2.2022. godine https://mo.ks.gov.ba/sites/mo.ks.gov.ba/files/kalendar_aktivnosti_22.pdf

 • Prvi konkursni rok za upis učenika u prvi razred srednje škole - od 21. juna do 28. juna 2022. godine;
 • Objavljivanje rezultata prvog konkursnog roka – 28.6.2022. godine
 • Drugi konkursni rok za upis učenika u prvi razred srednje škole -  od 30. juna do 4. jula 2022. godine;
 • Objavljivanje rezultata drugog konkursnog roka – 28.6.2022. godine

Uputstvo za online upis učenika kao i detaljni video tutorijali se nalaze na web stranici https://upis.emis.edu.ba.

Predaja dokumentacije:

Nakon prvog konkursnog roka objavljuju se rang liste primljenih kandidata u školama putem online sistema, na oglasnoj tabli i web stranici srednje škole.
Nakon objave rang lista primljenih kandidata, učenik je dužan da dostavi slijedeću dokumentaciju u srednju školu u koju je primljen u terminima koji će naknadno biti objavljeni.

Prijava za upis (prijavu za upis će biti moguće isprintati nakon objave konačnih rang lista iz online sistema – https://upis.emis.edu.ba),

 • prijava za upis (štampa se iz EMIS sistema po okončanju online upisa, uputstvo na https://upis.emis.edu.ba/),
 • izvod iz matične knjige rođenih – ovjerena kopija
 • svjedodžba o završenoj osnovnoj školi – original,
 • uvjerenje o uspjehu učenika u VI, VII i VIII razredu osnovne škole – original,
 • Uvjerenje o rezultatima postignutim na eksternoj maturi – original,
 • druga dokumenta relevantna za utvrđivanje broja ostvarenih bodova po kriterijima iz člana 11, 12 i 13. Odluke o kriterijima za prijem učenika u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo

Prilikom predaje dokumentacije roditelj/staratelj će u školi dobiti, popuniti i potpisati anketne listove:

 • opredjeljenje za izborno područje.
 • o izboru drugog stranog jezika, njemački ili francuski jezik (za dvojezična područja se neće opredjeljivati),
 • o pohađanju dodatnih časova njemačkog jezika DSD
 • izboru jednog od dva izborno-obavezna nastavna predmeta Kultura religija ili Vjeronauka/Vjeronauk  

Sve dodatne informacije o online upisu učenika u 1. srednje škole na području Kantona Sarajevo bit će objavljene blagovremeno na web stranici Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo.

Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta 2022/2023. godina

Na osnovu člana 143. stav (4) tačka g), a u vezi sa članom 123. stav (4) Zakona o srednjem obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 23/17, 30/19, 33/21), člana 4. Pravilnika s kriterijima za prijem radnika u radni odnos u srednjim školama kao javnim ustanovama na području  Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 12/22), Saglasnosti Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo broj: 11-11-30-15470-2/22 od 23.5.2022. godine i broj: 11-03-02-34-5217-71/22 od 20.5.2022.g., te Odluke Školskog odbora Javne ustanove GIMNAZIJA OBALA Sarajevo broj: 34-07-1783/22 od 31.5.2022.godine,  raspisuje se                                                                                 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta  u  školskoj 2022/2023. godini

 

 1. NAZIV, SJEDIŠTE I INTERNET STRANICA USTANOVE

 

Javna ustanova GIMNAZIJA OBALA Sarajevo

Ulica Obala Kulina bana broj 3

71000 SARAJEVO

www.obala.edu.ba

 

 1. NAZIV RADNIH MJESTA

 

 1. nastavnik/ca bosanskog jezika i književnosti, hrvatskog jezika i književnosti, srpskog jezika i književnosti ... 1 izvršilac, 18 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, od 01.9.2022. godine do 31.08.2023. godine;
 2. nastavnik/ca engleskog jezika ... 1 izvršilac, 12 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, od 01.9.2022. godine do 31.08.2023. godine;
 3. nastavnik/ca njemačkog jezika ... 1 izvršilac, 19 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, od 01.9.2022. godine do povratka radnika sa funkcije direktora škole, a najkasnije do 31.08.2023. godine;
 4. nastavnik/ca njemačkog jezika ... 1 izvršilac, 6 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, od 01.9.2022. godine do 31.08.2023. godine;;
 5. nastavnik/ca latinskog jezika ... 1 izvršilac, 20 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, od 01.9.2022. godine do 31.08.2023. godine;
 6. nastavnik/ca historije/povijesti ... 1 izvršilac, 15 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, od 01.9.2022. godine do 31.08.2023. godine;
 7. nastavnik/ca biologije ... 1 izvršilac, 12 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, od 01.9.2022. godine do 31.08.2023. godine;
 8. nastavnik/ca biologije na njemačkom jeziku ... 1 izvršilac, 4 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, od 01.9.2022. godine do 31.08.2023. godine;
 9. nastavnik/ca sporta i sporta na njemačkom jeziku ... 1 izvršilac, 14 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, od 01.9.2022. godine do 31.08.2023. godine;
 10. nastavnik/ca psihologije ... 1 izvršilac, 22 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, od 01.9.2022. godine do povratka radnice sa funkcije pomoćnika direktora, a najkasnije do 31.08.2023. godine
 11. nastavnik/ca pedagogije ... 1 izvršilac, 9 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, na određeno vrijeme, od 01.9.2022. godine do 31.08.2023. godine;
 12. nastavnik/ca matematike ... 1 izvršilac, 13 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, od 01.9.2022. godine do 31.08.2023. godine;
 13. nastavnik/ca informatike ... 1 izvršilac, 20 časova nastavne norme sedmično, na neodređeno vrijeme, od 1.9.2022. godine, uz obavezan probni rad u trajanju od 6 mjeseci;
 14. nastavnik/ca informatike ... 1 izvršilac, 20 časova nastavne norme sedmično, na neodređeno vrijeme, od 1.9.2022. godine, uz obavezan probni rad u trajanju od 6 mjeseci;
 15. nastavnik/ca informatike ... 1 izvršilac, 20 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, od 01.9.2022. godine do 31.08.2023. godine;
 16. nastavnik/ca informatike ... 1 izvršilac, 10 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, od 01.9.2022. godine do 31.08.2023. godine;
 17. bibliotekar ... 1 izvršilac, 20 sati radnog vremena sedmično, na određeno vrijeme, 01.9.2022. godine do 31.08.2023. godine;
 18. rukovalac nastavnom tehnikom-programer ... 1 izvršilac, 40 sati radnog vremena sedmično, na neodređeno vrijeme, od 1.9.2022. godine, uz obavezan probni rad u trajanju od 6 mjeseci;
 19. pedagog ... 1 izvršilac, 40 sati radnog vremena sedmično, na određeno vrijeme, od 01.9.2022. godine do 31.08.2023. godine.
 20. Socijalni radnik – 1 izvršilac – 20 sati sedmično, od 01.09.2022.godine na neodređeno vrijeme, uz obavezu probmnog rada u trajanju od šest mjeseci.

Kompletan sadržaj teksta javnog kokursa možete pogledati na LINKu, kao i na službenim stranicama Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo (www.mo.ks.gov.ba) i Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“  (www.szks.ba).

Rok za prijave na javni konkurs je osam (8) dana od dana objave Obavještenja o raspisanom javnom konkursu u dnevnim novinama „Oslobođenje“,  dana 3.6.2022. godine.

Krajnji rok za prijavu na javni konkurs je 13.6.2022. godine.

Konkurs će ostati objavljen na internet stranicama u čitavom periodu roka prijave.

Poništenje dijela konkursa od 19.3.2022. godine

Na osnovu člana 143. Zakona o srednjem obrazovanju („Sl.novine Kantona Sarajevo“ br.: 23/17, 30/19, 33/21), člana 27. stav (2) tačka d) Pravilnika s kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama čiji je osnivač Kanton Sarajevo („Sl.novine Kantona Sarajevo“ br.: 29/21, 31/21), a u vezi sa članom 29. Pravilnika s kriterijima za prijem radnika u radni odnos u srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Sl.novine Kantona Sarajevo“ br.: 12/22), Saglasnosti Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo br.: 11-11-30-26510-13/22 od dana 26.5.2022.g. i Odluke Školskog odobra br.: 34-07-1784/22 od 31.5.2022.g., Javna ustanova GIMNAZIJA OBALA Sarajevo objavljuje

PONIŠTENJE

DIJELA JAVNOG KONKURSA

Poništava se dio javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta, za koji je objavljeno Obavještenje u dnevnom listu „Oslobođenje“ dan 19.3.2022.godine,  a tekst javnog konkursa objavljen na službenim internet stranicama Javne ustanove GIMNAZIJA OBALA Sarajevo,  Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona sarajevo i i JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ i to za radno mjesto:

 “ 3. nastavnik/ca psihologije ... 1 izvršilac - 22 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme,od okončanja konkursne procedure, a najkasnije do 31.08.2022. godine;”.

 Obavještenje o poništenje dijela javnog konkursa objaviće se u dnevnim novinama „Oslobođenje“ dana 3.6.2022.g., sa istovremenim objavljivanjem teksta  poništenja dijela javnog konkursa na službenim internet stranicama Javne ustanove GIMNAZIJA OBALA Sarajevo www.obala.edu.ba, Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo www.mo.ks.gov.ba i JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“  www.szks.ba.

 U ostalom dijelu  javni konkurs ostaje nepromijenjen.

Odluka o kriterijima za prijem učenika u 1. razred srednjih škola

Vlada Kantona Sarajevo je na sjednici održanoj 12.5.2022. godine donijela Odluku o kriterijima za prijem učenika u 1. razred srednjih škola. Odluka je objavljena u ,,Službenim novinama Kantona Sarajevo“, broj: 20/22, i može se preuzeti na web stranici Ministarstva za odgoj i obrazovanje odnosno na linku.

Znanje se množi dijeljenjem!

Tko želi nešto naučiti, naći će način; 
tko ne želi, naći će izliku. (Pablo Picasso)

Učenje bez razmišljanja je prazno, 
razmišljanje bez učenja je opasno. (Lao Tse)

Korijeni učenja su gorki, 
ali plodovi su slatki. (Aristotel)
Kad poučavamo druge, 
učimo i sami. (Seneka)