Javna ustanova GIMNAZIJA OBALA Sarajevo 

                   Titula najdemokratičnije škole u Bosni i Hercegovini u kategoriji srednjih škola za 2015/2016. godinu!                               

Konačne Rang liste nakon prvog konkursnog roka

Dragi učenici i roditelji,

prvi konkursni rok za upis učenika u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo putem online sistema https://upis.emis.edu.ba je završen danas, 22.6.2020. godine u 16 sati. Na slijedećim linkovima možete pogledati konačne Rang liste:

Konačna Rang lista - Gimnazija,

Konačna Rang lista - Područje informacionih tehnologija,

Konačna Rang lista - Dvojezično područje (b/h/s - njemačko),

Konačna Rang lista - Dvojezično područje (b/h/s - francusko).

Prijem dokumentacije učenika koji su upisani u našu školu će biti organizovan 23. i 24. juna 2020. godine od 9 do 14 sati. Obavezno je prisustvo roditelja/staratelja učenika.

Za prijavu za upis u prvi razred potrebna su sljedeća dokumenta:

* prijava za upis (štampa se iz EMIS sistema po okončanju online upisa, uputstvo na https://upis.emis.edu.ba/),
* izvod iz matične knjige rođenih – ovjerena kopija
* svjedodžba o završenoj osnovnoj školi – originalna dokumenta,
* uvjerenje o uspjehu učenika u VI, VII i VIII razredu  osnovne škole – originalna dokumenta,
* druga dokumenta relevantna za utvrđivanje broja bodova po kriterijima.

Prilikom predaje dokumentacije roditelj/staratelj će popuniti i potpisati anketne listove:
* o izboru drugog stranog jezika, njemački ili francuski jezik (za dvojezična područja se neće opredjeljivati),
* o izboru jednog od dva izborno-obavezna nastavna predmeta Vjeronauka/Vjeronauk ili Kultura religija i 
* opredjeljenje za izborno područje (osim za učenike primljene u dvojezična odjeljenja i odjeljenje Informacionih tehnologija).

Molimo Vas da prilikom dolaska u školu poštujete propisane epidemiološke mjere, koristite zaštitne maske za lice, dezinfikujete ruke, održavate socijalnu distancu.

Za buduće učenike

UPIŠI GIMNAZIJU OBALA SARAJEVO

Link za video:
Link za prezentaciju:
 

Više o upisu na linku.

Tabelarni pregled Nastavnih planova na linku.

Maturantski pano

Predstavljamo pano naših maturanata - Selfie Edition:

"Francuski u gradu"

Francuski institut u Bosni i Hercegovini je i ove godine organizovao takmičenje za učenike koji u školi uče francuski jezik, a u sklopu Dana frankofonije. Učenici su dobili zadatak da naprave projekat na temu "Francuski u gradu". Cijeneći kreativnost i originalnost, kvalitet izražavanja na francuskom jeziku kao i mnoge druge kriterije, žiri je odlučio da su prvo mjesto zaslužili učenici naše škole koji su radili sa profesoricom Dalidom Spahić. Čestitamo učenicima i profesorici, a vama preporučujemo da pogledate rad naših učenika na linku Francuski u gradu.

Međupredmetna projektna nastava Sociologija/Njemački jezik

Vrijediš onoliko, koliko jezika govoriš! Tako kaže jedna poslovica, a da je to uistinu tako potvrđuju vrijedni učenici Gimnazije Obala. Pred nama su rezultati međupredmetne projektne nastave iz Njemačkog jezika i Sociologije, koju su realizirali učenici III5, bilingvalnog odjeljenja na njemačkom jeziku, zajedno sa svojim profesoricama, prof. Lejla Karahodžić i prof. Amra Đulan. Rezultat ove međupredmetne projektne nastave su stripovi na temu „Migracija i integracija u SR Njemačku“. Stripovi su rađeni na njemačkom jeziku, a u fokusu su uzroci današnjih migracija i mogućnosti integracije migranata u društvu. Osim jezičkih vještina, učenici su pokazali senzibilnost i empatiju prema aktualnim zbivanjima u društvu te pokušali dopuniti postojeća rješenja ili ponuditi nove mogućnosti za njihovo rješavanje. Stripove možete pogledati na linku.

 

DAN ŠKOLE

Dragi prijatelji Gimnazije Obala Sarajevo, 
naša škola 9. maja slavi svoj Dan škole. Srdačno vas pozivamo da nam se pridružite u ovom slavlju. Pripremili smo online svečanu akademiju koja počinje u 12:00 sati na linku (klik na sliku):
Vidimo se online!

Znanje se množi dijeljenjem!

Tko želi nešto naučiti, naći će način; 
tko ne želi, naći će izliku. (Pablo Picasso)

Učenje bez razmišljanja je prazno, 
razmišljanje bez učenja je opasno. (Lao Tse)

Korijeni učenja su gorki, 
ali plodovi su slatki. (Aristotel)
Kad poučavamo druge, 
učimo i sami. (Seneka)